Home آرشیو اخبار بازديد از سایت بازیافت زباله شهرداري نجف آباد اصفهان
بازديد از سایت بازیافت زباله شهرداري نجف آباد اصفهان پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
شنبه ، 5 آبان 1397 ، 08:42

بازديد رئیس  كميسيون خدمات شهري، بهداشت و محيط زيست شوراي اسلامي شهر به  همراه رئیس شورا  و از سایت دفن زباله  شهرداري نجف  آباد اصفهان

در این بازدید طاهره جهانشاهی  رئیس كميسيون خدمات شهري، بهداشت و محيط زيست با اشاره به اینکه موضوع که یکی از مهمترین اقدامات شهرداری مدیریت  پسماند و حفظ سلامت مردم است وساماندهي زباله ها باید از  اولويت های مهم معاونت خدمات شهري باشد   وآموزش شهروندي در راستای تفكيك زباله از مبدا و همچنين نحوه آموزش كاهش توليد زباله را با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری نمایندبه همین دلیل کمیسیون خدمات و بهداشت شورا بر آن شد  از سایت نجف آباد اصفهان  که از بسیاری جهات منجمله سرانه زباله تولید شده و آب و هوا شباهت دارد دیدنو   از نزدیک شاهد روند  اجرای کار باشیم .

وی  افزود: با توجه به ضرورت تفكيك زباله از مبدا جهت داشتن محيط زيست سالم، آموزش تفكيك زباله از مبدا بایستی در دستور کار شهرداری –خانواده ها و دیگر نهاد ها  قرار گیرد و طرح آموزش شهروندان در سطح  توسط شهرداري انجام گردد

 

سایت های مهم