Home آرشیو اخبار قرار داد واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک بایستی مجددا بررسی گردد
قرار داد واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک بایستی مجددا بررسی گردد پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
پنجشنبه ، 17 مرداد 1398 ، 07:37

 

در جلسه علنی روز دوشنبه  14 مرداد ماه  طاهره جهانشاهی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر سیرجان با بیان اینکه پیمانکار طرف قرار داد جمع آوری پسماند های خشک شهرداری سیرجان  خارج از مفاد قرار داد خود فعالیت می نماید لذا کلیه مفاد این قرار داد  باید در جلسه ای جداگانه با حضور  مسئولین ذیربط  و  کلیه  مراحل  شامل جمع اوری ، نگهداری ، بازیافت و پردازش ،  تعهدات پیمانکار ،تعهدات و اختیارات  کارفرما ،محدویت ها و ممنوعیت های قانونی   مورد نقد و بررسی مجدد قرار گیرد

لذا مدیریت شهری بایستی به منظور ارتقاء بهداشت و افزایش سطح رفاه شهروندان روش های مدیریتی متناسب با رشد  فن اوری و بهینه سازی  را اتخاذ نماید

 

آخرين ويرايش : شنبه ، 19 مرداد 1398 ، 05:33
 

سایت های مهم